Zapraszamy na Kurs Duszpasterski
w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej
Dzięgielów 2020/2021. Poziom podstawowy
Poziom zaawansowany? Zobacz TU

 

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy duszpasterskiej, poradniczej i/lub pomocowej lub którzy chcą przygotować się do takiej służby/pracy wśród ludzi. Zapraszamy zwłaszcza osoby pracujące zawodowo lub na zasadzie wolontariatu w Kościołach i różnych środowiskach chrześcijańskich, tj.:

 • duchownych
 • pracowników świeckich i wolontariuszy parafii i Kościołów
 • liderów i członków grup młodzieżowych, grup wzrostu, grup odwiedzinowych i in.
 • pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych
 • nauczycieli, katechetów
 • pracowników służby zdrowia
 • studentów kierunków pomocowych oraz pedagogicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane swoim rozwojem z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

BIORĄC UDZIAŁ W KURSIE ROZWINIESZ:

 • zdolność refleksji nad sytuacjami, które są Twoim udziałem w pracy, w służbie i/lub codziennym życiu
 • umiejętności interpersonalne w zakresie:
  – aktywnego słuchania
  – rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
  – rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  – nawiązywania zdrowych relacji z drugą osobą
  – porozumienia się bez przemocy
  – reagowania w sytuacjach konfliktowych,
 • świadomość samego siebie jako narzędzia w służbie i/lub pracy z drugim człowiekiem, z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

NA KURSIE PRACUJEMY:

W grupie
Od 5 do 8 osób. Na początku zawieramy ze sobą umowę co do zasad funkcjonowania grupy tak, by każdy mógł się w niej czuć bezpiecznie. Poznajemy się, otwieramy się na siebie nawzajem, dzielimy się tym, co przeżywamy. Uczymy się w  atmosferze zaufania i  akceptacji, podejmując ryzyko otwartości, bez obawy przed oceną.

Podczas sesji
Czas ujmujemy w półtoragodzinne sesje. Gdy TY masz swoją sesję, decydujesz, nad czym pracujesz. To pozwala na uwzględnienie Twoich indywidualnych potrzeb w procesie grupowym. Każdy temat jest dobry, byleby był ważny dla Ciebie i … dla grupy, która Ci towarzyszy.

Przez refleksję i…
Uczymy się poprzez refleksję nad przedstawionym materiałem. Tym materiałem będą zapisy rozmów duszpasterskich lub innych – dla Ciebie ważnych. Będzie również okazja zmierzyć się ze swoją historią, czyli biografią. Będzie też czas na przemyślenie, czym dla Ciebie jest duszpasterstwo i/lub wiara w Boga, czyli Credo. A na koniec przyjrzysz się swojemu procesowi nauki na Kursie, czyli procesowi zmian.

… doświadczenie
Nauka przez doświadczenie to jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się przez dorosłych, ponieważ każde doświadczenie nas zmienia. Uczymy się przez doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w grupie oraz w sytuacjach symulowanych, w których rozwijamy i/lub utrwalamy umiejętności przez praktyczny trening.

JAK ZORGANIZOWANY JEST KURS?

 • w Dzięgielowie k. Cieszyna – w Centrum Misji i Ewangelizacji (ul. Misyjna 8)
 • od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.
 • 10 dwudniowych zjazdów: piątek (w godz.16.00 – 20.30) i sobota (w godz. 9.00 – 18.00)
 • 144 jednostek (po 45 min.) pracy w grupie (5-8 osób) oraz 60 jednostek pracy własnej

PROWADZĄCA
Urszula Broda
– nauczyciel akademicki, duszpasterz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor, coach. Osoba z doświadczeniem w uczeniu dorosłych i we wspieraniu innych w procesie zmian.

KOSZT
2 400 zł

PYTAJ!

ZADECYDUJ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Mamy tylko 8 miejsc, a liczy się kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 25 października 2020 r.:

 • Mailowo: marek.cieślar@cme.org.pl
 • Listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
 • W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, nr telefonu
  Zgłoszenie jest ważne wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 400 zł na konto CME:
  ING Bank Śląski oddział Cieszyn
  81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
  tytułem: KD Dzięgielów 2020-21 – wpisowe
  Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo przed pierwszym zjazdem.
  W szczególnych przypadkach dopuszczamy raty (w tym celu prosimy o kontakt).
 • Czekaj na zaproszenie od prowadzącej kurs, by porozmawiać o Twoich oczekiwaniach, potrzebach, celach.

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce www

 

Dodatkowe informacje

Warunki ukończenia kursu

Warunki ukończenia Kursu Duszpasterskiego podstawowego według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej:

 1. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.
 2. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.
 3. Na certyfikacie powinny znaleźć się informacje o warunkach organizacji kursu.
 4. Warunki ukończenia z wynikiem pozytywnym:
  1. regularne uczestnictwo
  2. rozwój indywidualny
  3. rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach
  4. znajomość wybranej literatury fachowej

Grafik godzinowy Kursu

Piątek
16.00 – 16.45 – rozpoczęcie
17.00 – 18.30 – sesja nr 1
19.00 – 20.30 – sesja nr 2

Sobota
9.00 – 10.30 – sesja nr 3
11.00 – 12.30 – sesja nr 4
12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa
13.30 – 15.00 – sesja nr 5
15.30 – 17.00 – sesja nr 6
17.15 – 18.00 – podsumowanie

Terminy zjazdów 2020/2021

 • 13–14 listopada 2020 r. 
 • 4–5 grudnia
 • 8–9 stycznia 2021 r.
 • 29–30 stycznia
 • 12–13 lutego
 • 5–6 marca
 • 9–10 kwietnia
 • 7–8 maja
 • 28–29 maja
 • 11–12 czerwca

Akredytacja, certyfikacja

Kurs Duszpasterski spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP)w Polsce i jest przez nie certyfikowany.

Jest wzorowany na niemieckim (KSA) oraz amerykańskim (COE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej.

Jest prowadzony przez certyfikowanego przez TPiPP superwizora.
Organizatorem Kursu jest Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa w Dzięgielowie, które posiada akredytację TPiPP na jego przeprowadzenie.

Opinie uczestników

Opinie uczestników kursów organizowanych w Dzięgielowie w latach 2018/2019 oraz 2019/2020

„Nauczyłam się wypowiadać swoje potrzeby bez wewnętrznej walki. Stawiam granice oczekiwaniom innych ludzi. Polubiłam siebie taką, jaką stworzył mnie Bóg. Staram się akceptować siebie i innych” [uczestniczka Kursu 19/20, l.68]

„Kurs duszpasterski to czas bez podręczników, bez robienia notatek, bez zakuwania. To czas doświadczania i poznawania siebie, i nauka wyrażania tego, czego doświadczamy. Tu odkryjesz coś, czego wcześniej nie byłeś/łaś świadomy/-a po to, by później móc zrozumieć drugiego człowieka. Szczerze zachęcam do przeżycia tej niezapomnianej przygody”. [uczestniczka Kursu 19/20, l.42]

„Kurs duszpasterski otworzył mi oczy na rzeczy, z których nie zdawałam sobie sprawy. Dzięki temu mogłam zmierzyć się z samą sobą i porozglądać się, co się dzieje w moim wewnętrznym Ja” [uczestniczka Kursu 19/20, l.27]

„Kurs duszpasterski to dla mnie niesamowita przygoda w poznawaniu samego siebie. To czas, gdy możemy zastanowić się nad tym, kim ja naprawdę jestem” [uczestniczka Kursu 19/20, l. 32]

„Na Kursie nauczyłem się, jak nawiązywać kontakty z ludźmi i być bardziej otwartym, a zarazem znać swoje granice. Kurs polecam osobom, które szukają zmian w swoim życiu”. [ Absolwent kursu 2018/2019, l.32]

„W czasie Kursu spojrzałam inaczej na komunikacje, duchowość, emocje, przekonania, potrzeby swoje i innych. Ułatwia mi to teraz nawiązywanie zdrowych relacji z ludźmi, a w konsekwencji jestem bardziej użyteczna w budowaniu Kościoła Pana Jezusa”. [ absolwentka kursu 2018/2019, l.31]

 

Nie zawsze łatwo, ale zawsze warto

Mapa Oli...

Nasi partnerzy