1.5

“Śniadanie dla mężczyzn” to pierwszy punkt programu tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie. Spotkanie zaczyna się o 9.00. Jutro zapraszamy na “Święto Kościoła w środku Polski”.

W Bytomiu, na Rozbarku dziś ostatni dzień Festiwalu Zabawy – imprezy plenerowej dla wszystkich dzieci z dzielnicy, którą wraz z wolontariuszami, organizuje nasza Grupa Pedagogów Ulicy UNO. W środę, 19 lipca festiwal zacznie się w dzielnicy Bobrek.

Nie patrzyła w oczy, rzadko odpowiadała na pytania… – tak zaczyna się historia opisana przez naszą wolontariuszkę, która podkreśla, że “każdy człowiek potrzebuje i pragnie zrozumienia, zainteresowania jego sprawami i jego wewnętrznym światem, a młody potrzebuje tego szczególnie”.

Warsztaty i rekolekcje dla grup odwiedzinowych i hospicyjnych to jedna z naszych propozycji do motywowania i wyposażania wolontariuszy i koordynatorów grup, medycznych jak i niemedycznych, w umiejętności interpersonalne poprzez naukę na bazie własnego doświadczenia

Nasi partnerzy