Warsztaty służą motywowaniu i wyposażaniu wolontariuszy i koordynatorów grup odwiedzających oraz hospicyjnych (zarówno medycznych jak i niemedycznych) w umiejętności interpersonalne poprzez naukę na bazie własnego doświadczenia. Celem programu jest poprawienie swojej służby wolontariackiej.

Warsztaty to trzy moduły dla wolontariuszy (również koordynatorów) oraz dwa moduły dla koordynatorów. Każdy moduł sam w sobie jest zamkniętą całością, obejmuje 6. sesji po 90 minut, realizowanych z reguły w ciągu dwóch dni. W każdym module może wziąć udział grupa od 5 do 10 osób. Natomiast rekolekcje to moduł „Poznanie siebie samego w obliczu życia i umierania”, który może być przeprowadzony w tej formie.

Dodatkowe informacje

Tematyka dla wolontariuszy

Poznanie siebie samego w obliczu życia i umierania (W1)
Cel: skonfrontowanie z tematem życia i umierania oraz odkrycie motywów chęci bycia wolontariuszem hospicyjnym. Rozwój osobisty wolontariusza.
Temat 1 – „Medytacja życia i umierania.”
Celem jest osobiste „przepracowanie” tematu życia i umierania oraz zmierzenie się z fenomenem umierania i reakcjami na nie bliskich umierającego. Zajęcia prowadzone są  przez superwizora.
Temat 2 – „Umieranie z chrześcijańskiego punktu widzenia”.
Rozmowa w grupie na temat sensu życia i umierania. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak moja wiara wpływa na mój stosunek do życia i umierania?”.
Temat 3 – „Dlaczego chcę być/jestem wolontariuszem?”
Wspólne poszukiwanie indywidualnych odpowiedzi na pytanie: „Jaka była, jaka jest i jak zmienia się moja motywacja?”.

Umieranie należy do życia (W2)
Cel: skonfrontowanie wolontariusza z nieuchronnością śmierci i jej odtabuizowanie.

 • Poszanowania godności ludzkiej niezależnie od kultury i religii
 • Sens życia, umierania i cierpienia
 • Potrzeby umierających
 • Fazy umierania
 • Bilans życia – żyć żegnając się

Rozmowa i bycie (W3)
Cel: wprowadzenie do duszpasterstwa rozumianego jako komunikacja, zachęcenie wolontariuszy do prowadzenia rozmów duszpasterskich oraz pomoc w prowadzeniu rozmów osobom, które już takie rozmowy prowadzą.
Studium przypadku, w trakcie którego zostają poruszone następujące tematy:
Zawiązywanie kontraktu w rozmowie

 • Koncentracja na rozmówcy
 • Modele komunikacji (Friedemann Schultz von Thun)
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Dystans i bliskość

Tematyka dla koordynatorów

Dynamika grupy (K1)
Cel: poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w zespołach hospicyjnych.
Warsztaty prowadzone metodą lern by doing. W trakcie zostają poruszone następujące tematy:

 • Integrowanie grupy
 • Motywowanie grupy
 • Komunikacja w grupie
 • Samoujawnianie się
 • Sytuacje trudne

ABC zarządzania zespołem (K2)
Cel: nabycie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołem wolontariuszy.

 • Zarządzanie zespołem – co to jest i dlaczego jest potrzebne nawet wśród oddanych wolontariuszy?
 • Koordynator jako lider
 • Zadania koordynatora: planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie

Prowadzący i kontakt

Ks. dr Grzegorz Giemza – teolog, superwizor, prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. Koordynator i inicjator współpracy międzynarodowej związanej z ruchem hospicyjnym poprzez realizację projektów: „Praca hospicyjna w organizacjach partnerskich UE” i  „Towarzyszenie w żałobie w międzykulturowym i międzyreligijnym kontekście”.

Kontakt:
ks. Grzegorz Giemza
tel. 33 852 97 81, 502 69 16 26
e-mail: grzegorz.giemza@cme.org.pl

UWAGA: Szczegóły dotyczące warunków i miejsca realizacji warsztatów oraz rekolekcji są omawiane indywidualnie

Nasi partnerzy