1.5

Duchowni i katecheci, prosimy o przekazanie podczas lekcji religii informacji na temat Fajnego! obozu młodzieżowego – to dobra propozycja na lato, która uwzględnia rozwój intelektu, ducha i ciała!

W Wydawnictwie Warto przygotowujemy treść i skład jednodniówek na Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, czyli krótkich biuletynów na każdy dzień TE, w których znajdzie się program i słowa pieśni.

Streetworkerzy w Bytomiu proponują dziś: dzieciom z Rozbarku – zajęcia w parafii w Miechowicach, dzieciom z Bobrka – wyjście na basen, dzieciom z Karbia – wyjście na squash’a oraz poszukiwania kolejnej skrytki w grze geocaching. Wszystko dzięki projektowi unijnemu.

Mariola i Roman Fengerowie prowadzą spotkania: o godz. 17.00 na Kole Pań przy parafii ewangelickiej w Tychach, o 18.00 – godzinę biblijną w Cisownicy.

O godz. 21.00 na portalu rozmowa.duszpasterz.pl rozpoczynamy dyżur online. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu!

Nasi partnerzy