1.5

W lipcu 2017 roku Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie (TED) odbędzie się już po raz 68. Czy to oznacza, że znów wszystko będzie „po staremu”? Nie!

Centrum Misji i Ewangelizacji , organizator Tygodnia, co roku dąży do tego, by był to czas odnowy, odbudowy relacji z Bogiem, wzmocnienia tej relacji czymś nowym lub w ogóle jej nawiązania. Nie inaczej będzie od 1 do 9 lipca, a słowa z Księgi Ezechiela (36,26), jako myśl przewodnia Tygodnia, opisują to w sposób szczególny: I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Dlatego TED 2017 odbędzie się pod hasłem NOWE.

„Potrzebujemy nowego serca, by móc należeć do nowego ludu, mieć udział w nowym przymierzu, śpiewać nową pieśń, być cząstką nowego stworzenia, a w końcu otrzymać nowe imię i szaty, po to, by oglądać nowe niebo i nową ziemię” – czytamy we wstępie do tegorocznego Programu TED  jego grupa programowa.

Jaka atmosfera panuje między ludźmi na dzięgielowskim Tygodniu? Możemy użyć modnego dziś słowa  „slow”, choć tkwi w nim pewien haczyk. Z jednej strony TED daje wszelkie warunki po temu, by zwolnić w życiowym pędzie, zatrzymać się, zastanowić nad sensem swojego życia. Tydzień jest po to, by każda z uczestniczących w nim osób mogła spokojnie usiąść, posłuchać, pośpiewać, pooglądać, a w końcu i… pomyśleć, podumać, na nowo odkrywać i rozumieć ewangelię, by żyć nią na co dzień.

W ewangelizacyjnym miasteczku jest wiele przyjaznych miejsc, począwszy od krzeseł i ławek pod zadaszeniem namiotów, które chronią od deszczu i słońca (ale i pozwalają na ciągłe przebywanie na świeżym powietrzu) po kawiarniane stoliki (czas na słodką przekąskę lub grę planszową, którą można wypożyczyć w kawiarni), miejsca zabaw dla dzieci (piaskownica) i młodzieży (boisko), po stojące na uboczu Syloe –budynek, w którym znajduje się Szkoła Biblijna, a w czasie Tygodnia jest tu miejsce do modlitw oraz wiele innych punktów, w których można spokojnie porozmawiać czasem na niełatwe tematy.

Tydzień Ewangelizacyjny nie jest jednak czasem na opieszałość (to inne znaczenie angielskiego  „slow”). To rola działających tu ludzi, którzy, jak mówi hasło Centrum Misji i Ewangelizacji są  „Bożą metodą”.

Słowa, które można usłyszeć podczas Tygodnia mają różny charakter, ale często opisują konkretne przykłady, motywując do zmiany myślenia i do działania. Na spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych składają się osobiste świadectwa, muzyka, a ewangelista, który przemawia na Tygodniu codzienne o godz. 17.00 przygotowuje się do tych spotkań przez wiele miesięcy. Jest także osobą doświadczoną w misji przekazywania Bożego Słowa szerokiemu gronu odbiorców. Mówcą TED 2017 będzie prof. dr Matthias Clausen − protestancki teolog i profesor z Marburga, wykładowca ewangelizacyjny i członek delegacji  „The Movement Lozannie” w Kuala Lumpur i Kapsztadzie. Tytuł pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, które rozpocznie się tuż po inauguracji 68. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie brzmi – „Świat to za mało”.

− Jest sens, by pytać o sens. Wtedy bowiem dochodzimy do wniosku, że nikt i nic w tym świecie nie daje nam szczęścia. Może je dać ktoś zupełnie inny − mówi Matthias Clausen, komentując treść swojego pierwszego zwiastowania podczas TED.

W niedzielę, 2 lipca, spotkanie ewangelizacyjne będzie dotyczyć wiary i myślenia:  „Czasem pobożni ludzie mówią: tego nie można udowodnić, trzeba w to uwierzyć. Takie wytłumaczenie nie pomaga tym, którzy zadają pytania i mają wątpliwości”.

Spotkania ewangelizacyjne odbywają się od 1 do 9 lipca, zawsze o godz. 17.00. Wszystkie będą transmitowane on-line na portalu te.cme.org.pl.

Czas na Słowo Boże to także przedpołudniowe wykłady biblijne od 3 do 8 lipca od godz. 11.00. Tegorocznym wykładowcą jest Piotr Lorek, ewangelicki teolog i biblista, doktor habilitowany nauk teologicznych, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Swój cykl wykładów zatytułował  „Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa”.

− Wszyscy jesteśmy jakoś postrzegani, zapamiętani i przywoływani. Zdajemy się mieć to coś, co nas wyróżnia i nieraz określa. Tak też jest i z postaciami biblijnymi, które na swój sposób naśladowały Jezusa. Poznając to coś, co stanowi o ich wyjątkowości, uczymy się poznawać siebie, swoje słabe i mocne strony, a przez to coraz lepiej podążać za Mistrzem − komentuje Piotr Lorek.

Po każdym wykładzie można wziąć udział w grupach dyskusyjnych, aby podzielić się swoją refleksją i pogłębić temat.

Wyjątkowym czasem i spotkaniem ze Słowem Bożym będą wieczorne  „Koncerty z przesłaniem”. O godz. 20.30, od 1 do 8 lipca, na scenie głównej Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wystąpią artyści związani z muzyką chrześcijańską: Praise Trio, Paulina i Szymon Stateczni z zespołem, Frühstück, Full Power Spirit, Zespół Cześć, Exodus 15, Zespół CME oraz Adam Bubik z zespołem.

Spotkania z wartościami chrześcijańskimi ukazywanymi poprzez konkretne przykłady z życia to także szereg spotkań seminaryjnych. Z ich tematyką można zapoznać się na portalu te.cme.org.pl.

Więcej informacji na temat TED 2017 można znaleźć w programie.  pdf

 

 


Nasi partnerzy