1.5

Po raz pierwszy w ponad siedemdziesięcioletniej historii Tygodni Ewangelizacyjnych, których początek sięga roku 1950, TE przebiegać będzie z toczącą się blisko naszych granic wojną w tle. Modlitwę o TE rozpocznijmy więc prośbą o pokój. Pokój dla Ukrainy, Europy, całego świata. Przychodźmy z tą prośbą do Chrystusa, który zapewnia: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę [J 6,3|BE].

Mimo bezprecedensowej, niestabilnej sytuacji, i faktu, że pandemia jeszcze nie wygasła, jesteśmy zdeterminowani, by Tydzień Ewangelizacyjny 2022 odbył się w realu. Wprawdzie krótszy niż zwykle, ale na żywo, pod namiotami. W dniach 7–10 lipca br. planujemy 24 spotkania seminaryjne, 16 spotkań ewangelizacyjnych (4 dla dorosłych, 4 dla nastolatków i 8 dla dzieci w dwóch grupach wiekowych), będą także wykłady biblijne, nabożeństwo, wieczorne koncerty, kawiarnia i księgarnia TE.

Naszym pragnieniem jest, by kolejny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie był dla wszystkich – uczestników, organizatorów, wolontariuszy, gości – czasem szczególnym, w którym można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji. Aby było to możliwe niezbędna jest modlitwa, by dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i wziąć sobie chwałę z wszystkiego, co będzie się działo.

Prosimy Cię o modlitwę wstawienniczą:

 • o Boże kierownictwo, inspirację i błogosławieństwo dla wszystkich przygotowań;
 • o siły i zdrowie dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło: członków komitetu i grupy programowej TE, pracowników CME, wolontariuszy, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów, muzyków, aktorów, osób prowadzących program dla dzieci i młodzieży oraz zajmujących się obsługą techniczną, żywieniem, nagłośnieniem;
 • o Bożą inspirację i błogosławieństwo dla głównego mówcy, którym będzie Klaus Göttler, ewangelicki teolog, ewangelista, związany od lat z kampaniami ewangelizacyjnymi ProChrist
  i JesusHouse;
 • o uchodźców z Ukrainy, którzy trafią na TE, by stał się on dla nich miejscem wsparcia
  i bezpieczeństwa.

Zachęcamy Cię także do modlitwy dziękczynnej, bo naprawdę mamy za co dziękować!

 • dziękujmy Bogu za okazaną nam łaskę na każdym z 72. dotychczas zorganizowanych Tygodni
  i prośmy, by Bóg chciał także w czasie 73. TE błogosławić nas swoją obecnością i obdarować wszystkich swą miłością i pokojem;
 • dziękujmy za Boże działanie poprzez ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, ofiarowali czas, miłość i pieniądze, by to dzieło trwało.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.  [Hbr 13,8]

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.
Do następnego listu modlitewnego w kwietniu!

 Jeśli chcesz ten list przekazać swoim najbliższym i znajomym TU 


Nasi partnerzy