1.5

W dniu 27.03.2019r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie osoby prowadzącej superwizję grupową dla personelu placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pana Marka Podleszańskiego zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

____________________________________________________________________

Grupa Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu zaprasza wykonawców do składania ofert na usługi prowadzącego Superwizję grupową dla personelu placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu.

Dokumenty:

1. Opis przedmiotu >> Opis przedmiotu

2. Formularz ofertowy >> Formularz ofertowy

3. Zapytanie ofertowe >> Zapytanie ofertowe

4. Oświadczenie >> Oświadczenie 

5. Rekrutacja >> Rekrutacja

 


Nasi partnerzy