1.5

W 2017 roku w czasie rekolekcji przygotowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji młodzież spotka się z Boskim chirurgiem. Prowadzący chcą zaangażować ducha, duszę, a nawet ciało uczestników spotkania do zmierzenia się z biblijnym hasłem roku z księgi Ezechiela 36,26. Dlatego młodzi słuchają, dotykają, wąchają, oglądają i smakują przesłanie Boga do ludzi, które w beznadziejnej sytuacji budzi nadzieję.

Na spotkaniach przed młodymi występuje chirurg, wraz z którym wymieniają poszczególne organy ciała, a potem składają model człowieka. Sprawdzają jak bije ich własne serce i dowiadują się, jak postrzegano serce w różnych okresach historii. Dowiadują się również gdzie w Biblii można przeczytać o sercu.

Program zatytułowany “Boski chirurg” angażuje i zmusza do refleksji, że Jezus Chrystus potrafi “przeszczepić” serce i dać nam nowe życie.

 Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.
Parafia ewangelicka w Orzeszu.
Jaworze i Jasienica.

Nasi partnerzy