1.5

W roku 2019 proponujemy inną, nową, świeżą i ciekawą formę rekolekcji pasyjnych!

Proponujemy zajęcia w dwóch przedziałach terminowych:

  • 1-3 kwietnia 2019 (Dzięgielów),
  • 15-17 kwietnia 2019 (miejsce do uzgodnienia) –  taki sam program, jak w pierwszym przedziale terminowym,

Każdego dnia zajęcia odbywałyby się w trzech turach:

  • 8.30-10.00 – dzieci z klas 1-4 SP,
  • 12.00-13.30 – dzieci z klas 5-8 SP,
  • 16.00-17.30 – (tura dla grup mieszanych w przypadku, kiedy dzieci nie mogą dojechać w godzinach nauki szkolnej).

W ramach każdej tury dzieci będą brały udział w spektaklu Teatru Eden (każdego dnia przedstawiony będzie inny spektakl – temat). Teatr Eden oferuje bardzo wartościowe spektakle w niezwykle interesującej i angażującej dzieci formie. Po spektaklu dzieci będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych – śpiew, nauka wersetu, aktywizacja, utrwalenie myśli głównej spektaklu. Całość potrwa około półtorej godziny.

Grupy parafialne mogą zgłosić się na 1, 2 lub 3 dni. Koszt udziału w zajęciach (spektakl + zajęcia dodatkowe) to 7 zł/os. za pojedyncze zajęcia.

Zainteresowane parafie prosimy o kontakt i zgłoszenie chęci uczestniczenia w zajęciach.

Koordynator
ks. Tymoteusz Bujok
tel. 663 769 566
tymoteusz.bujok@cme.org.pl

 

Wywiad z aktorami Teatru Eden zarejestrowany podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

 

 

Foto: rekolekcje dla młodzieży w Cisownicy, Jasienicy, Jaworzu w 2018 r.
chevron-right chevron-left

 

Dodatkowe informacje

Przykładowe cykle i tematy dla dzieci ze szkół podstawowych

Oto przykładowe cykle i tematy, zrealizowane w poprzednich latach.
Cykl: Słowo Boże w codziennym życiu
Rekolekcje w oparciu o przypowieść o czworakiej roli
Chrystus może zmienić bierność w zaangażowanie
Chrystus może zmienić strach w odwagę
Apostoł Szymon Piotr
Chrystus może zmienić strach w odwagę
Chrystus może zmienić pożądanie w poświęcenie
Zacheusz

Cykl: Bóg, ja i ty. O miłości, która zmienia
Rekolekcje w oparciu o fragment z 1 Listu św. Jana 4,7-21
Bóg mnie kocha
Dwóch zagubionych synów
Moja miłość do Boga
Getsemane
Miłość do bliźniego
Dobry Samarytanin

Cykl: Kto jest najważniejszy?
Rekolekcje na podstawie trzech przypowieści: „Przyjaciel o północy”, „Bogaty głupiec” oraz „Wielka wieczerza”,
Nie chce mi się
Nie dam nikomu
Nie mam czasu

Cykl: Cechy chrześcijańskie – cierpliwość i wytrwałość
Niecierpliwy
Wzór
Doskonały

Przykładowe tematy dla młodzieży

Rok 2016
Głównym tematem było biblijne hasło roku „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał” Księga Izajasza 66,13 (wg Biblii Warszawskiej).
Na program składały się rebusy, kalambury, “Bajka o zasmuconym smutku”, piosenka Mate.O  „Przyjaciela mam”, historia życia Hioba przedstawiona za pomocą filmu poklatkowego i inscenizacji opowieści za pomocą klocków lego. Tematem rozmów były imiona Boga i młodych ludzi uczestniczących w zajęciach.
Rekolekcje zakończyły się stwierdzeniem:
Chrześcijaństwo nie obiecuje łatwego życia. Wskazuje na krzyż i  zmartwychwstanie Jezusa jako źródło nadziei. Strapionym mówi: „Nie jesteś sam, Bóg jest towarzyszem twojej samotności. On się o ciebie zatroszczy”.

Rok 2015
Hasło przewodnie rekolekcji:  Historia pewnej relacji.
Podczas spotkań młodzież zastanawiała się między innymi nad tym: jakie osoby miały pozytywny wpływ na ich życie, jak często spotykają się ze śmiercią (w mediach, grach, książkach), czy szczęście to relacje, z kogo składa się Kościół?

Rok 2014
Hasło przewodnie rekolekcji: Opowiadam o…
Tematyka rozważań:
Kim jest Jezus?
Bóg stworzył świat, ale czy stworzył Ciebie?
Ludzie upadli, zgrzeszyli. Ty też?
Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi. Ale czy jest Twoim zbawicielem?

Główne założenia zajęć

Nasze program rekolekcyjne mają charakter interaktywny i angażujący uczestników.  Zajęcia składają się z jednego, dwóch albo trzech spotkań trwających od 1 do 2 godzin. Spotkania przygotowane są m.in. dla trzech grup wiekowych:

1.       Dzieci ze szkoły podstawowej z klas I-III
2.       Dzieci ze szkoły podstawowej z klas IV-VI
3.       Gimnazjaliście i licealiści

Rekolekcje pasyjne 2017

Temat rekolekcji dla dzieci szkoły podstawowej – Tylko On!
Pomysł i lekcje biblijne opracowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie “Miłość Edukacja Dojrzałość” zostały udostępnione CME do użytku. Temat 1. spotkania – 12-letni Jezus w świątyni, główna myśl: Pan Jezus rozumie to, co przeżywasz, bo sam był dzieckiem. Temat 2. spotkania – Kuszenie Jezusa, główna myśl: Pan Jezus pokazał ci jak odrzucić pokusę. Temat 3. spotkania – Pan Jezus i dzieci, główna myśl: Pan Jezus chce, żeby dzieci poznawały Go jako Boga.

Tematykę dla młodzieży „Boski chirurg” opracowali Katarzyna Wesner-Macura i ks. Grzegorz Olek, bazując na haśle roku 2017 w Kościele ewangelicko-augsburskim, z Księgi Ezechiela 36,26 „I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste”.

Przeprowadziliśmy 58 spotkań w 13 miejscach w diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej.

Łącznie w naszym programie wzięło udział  2402  dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

W prowadzenie rekolekcji zaangażowanych było 16 osób: pracownicy i wolontariusze CME oraz studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Rekolekcje pasyjne 2018

Program rekolekcyjny dla młodzieży: “Trylogia rekolekcyjna dla młodzieży – rzecz o studni, pierścieniu i nadziei”
Filmy
Pragnienie…
Ja wiem!!!
Wiele historii czy jedna historia? Czego szukasz? Czy dasz się wciągnąć?
Zmierzamy się z głębią Biblii, szczytami ludzkich pragnień i ślepymi zaułkami na drodze życia. „Każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje…” (Mt 7,8)

Reżyseria: ks. Grzegorz Olek i Katarzyna Wesner-Macura

Obsada:
Ks. Grzegorz Olek
Katarzyna Wesner-Macura
Grzegorz Fryda (kaskader 1)
Mateusz Mendroch (kaskader 2)

Dźwięk: grupa śpiewacza „Hej-Ho”

Montaż: GO, kwm

Kanapki: najbliższa rodzina 🙂

 

Program rekolekcyjny dla dzieci powstał przy współpracy z ustrońskim Stowarzyszeniem MED. Główny temat “Znajdź źródło” został sformułowany w nawiązaniu do biblijnego hasła tego roku “Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” /Obj 21,6/ i  jest rozwijany w czasie trzydniowego spotkania, wokół pojęć:

DOM – Bóg jest źródłem radości z przebaczenia. Bóg daje wierzącym siłę do wybaczenia i do przyznania się do grzechu, siłę do poproszenia o wybaczenie. Lekcja o Jakubie i Ezawie.
KOŚCIÓŁ – Bóg jest źródłem radości z Bożej rodziny. Bóg dał wierzącym duchowe dary, żeby usługiwać innym ludziom w kościele. Potrzebujemy się nawzajem, potrzebujemy usługiwania innych, a oni potrzebują nas. Historia Tabity.
SZKOŁA – Bóg jest źródłem radości z posłuszeństwa Jego Słowu. Bóg dał wierzącym moc do zwycięskiego życia dlatego, że jesteśmy otoczeni fałszywymi modami, trendami i naukami. Możemy wytrwać w wierze i być świadectwem dla innych, bo Bóg daje nam siłę poprzez społeczność z Nim i innymi wierzącymi, w modlitwie i wspólnym rozważaniu Słowa Bożego. Lekcja o Danielu i próbie jedzenia.


Nasi partnerzy