1.5

Główny temat rekolekcji pasyjnych 2017 przygotowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji dla uczniów szkół podstawowych to “Tylko On”.

Na dwóch pierwszych spotkaniach prowadzący rekolekcje mówią o Panu Jezusie jako o człowieku, jego byciu nastolatkiem oraz o tym, że On sam doświadczył kuszenia. Poruszana jest kwestia tego, jak nie ulec pokusie, jak nie zgrzeszyć. Trzecie spotkanie to rozmowa o tym, że Pan Jezus jest Bogiem. W pierwszym dniu rekolekcji dzieci pracują w grupach – na rysunku podróżnego worka (na szarym papierze) młodsi rysują, a starsi wypisują rzeczy, które mogli ze sobą zabrać w czasach, gdy żył Jezus. W drugim dniu wycinają serce, a na nim naklejają wiersz biblijny, którego się uczą. Praca ta ma by przypomnieniem, jak ważne jest, by Boże Słowo było zawsze obecne w ich życiu.

Podczas wszystkich zajęć dzieci śpiewają, uczą się piosenki “Dzięki za Twój krzyż” i wiersza biblijnego; poznają historie biblijne. Mogą także wykonać pracę plastyczną.

Wiersz biblijny wybrany dla dzieci w tym roku to fragment Listu do Hebrajczyków (2,18): “(…) a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.”

 

Rekolekcje w Bielsku-Białej.
Rekolekcje w Wiśle Malince.
Rekolekcje w Wiśle Czarnem.
Rekolekcje w Drogomyślu.
Rekolekcja pasyjne w Lasowicach.
Rekolekcje pasyjne w Cisownicy.
Rekolekcje pasyjne w Starym Bielsku.
Rekolekcje pasyjne w parafii ewangelickiej w Ustroniu.
Foto: Karina Wowry
Rekolekcje pasyjne w parafii ewangelickiej w Orzeszu.
Rekolekcje pasyjne w Świętochłowicach.

 


Nasi partnerzy