1.5

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie, prowadzona przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, istnieje od 1998 roku i już prawie od dwudziestu lat oferuje możliwość głębszego poznawania treści i przesłania Biblii. Obecnie działa w systemie zaocznym i jako dwuletni kurs jest najobszerniejszym tego typu szkoleniem w Polsce. W trakcie zajęć studenci poznają treść, realia historyczno-kulturowe oraz przesłanie teologiczne ksiąg biblijnych.

Ramy stworzone przez Szkołę dają impuls do intensywnego i uporządkowanego poznawania ksiąg  Pisma Świętego i jego duchowego przesłania. Ważnym elementem kształcenia jest otwarta dyskusja i mierzenie się z różnymi sytuacjami życiowymi, które rodzą wiele pytań.

Wykładowcami są w większości teolodzy i duchowni ewangeliccy z akademickim wykształceniem, którzy towarzyszą studentom w poznawaniu ksiąg biblijnych. W trakcie wykładów omawiamy zarówno treść ksiąg biblijnych w ich pierwotnym kontekście, jak i ich ponadczasowe przesłanie dla chrześcijan. Jest również miejsce na mierzenie się z kwestiami trudnymi, różnymi punktami widzenia oraz wyzwaniami codziennego życia. Ważnym elementem nauki w Szkole Biblijnej są również egzaminy, które mają motywować do utrwalenia zdobytej wiedzy.

Szkoła Biblijna jest przede wszystkim przestrzenią na wsłuchanie się w Słowo Boże w Biblii, przyjrzenie się swojej drodze życia z Bogiem oraz doświadczanie wspólnoty wiary niezależnej od wykształcenia, zawodu i kontekstu społecznego.

Nasi absolwenci z perspektywy czasu najczęściej cenią narzucony przez studiowanie w Szkole Biblijnej rytm lektury Biblii i objaśnienia wykładowców, serdeczne relacje z innymi studiującymi oraz dostrzegają zmiany, jakie Pan Bóg dokonał w tym czasie w ich życiu. Czasami prowadzi to do wyboru studiów teologicznych i podjęciu służby duchownego, podjęciu dalszego kształcenia np. na kursie duszpasterskim czy też do szukania swojego miejsca w parafii i Kościele. Dalsze losy naszych absolwentów to przeróżne historie, które są oryginalne i wyjątkowe.

Pomimo różnic między studentami, wspólnie spędzony czas okazuje się rodzić więzi na lata. Od początku istnienia szkoły naukę w niej podjęło przeszło 300 osób, z czego ponad 140 ukończyło ją i po zdaniu wszystkich egzaminów uzyskało dyplom.

Nabór do Szkoły Biblijnej trwa od czerwca do września, a zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Podjęcie nauki w Szkole Biblijnej jest wyruszeniem w drogę jak Abraham, którego Bóg prowadził w nieznane i powołał do bycia błogosławieństwem dla innych.

ks. Grzegorz Olek


Nasi partnerzy