1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko ANIMATOR PODWÓRKOWY w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu „Asystent z rodziną – razem silniejsi!”.

Wymagania dotyczące kandydata na stanowisko ANIMATOR PODWÓRKOWY:

Wymagania niezbędne: jeśli wiesz, że nie spełniasz, nie aplikuj!

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3–letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które charakteryzują trudne zachowania.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.

Pozostałe wymagania:
1. Duża kreatywność: potrafisz rozpoznać potrzeby dzieci i umiesz zaplanować i przeprowadzić dla nich ciekawe zajęcia w środowisku ich zamieszkania, pod gołym niebem lub w bramie.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany: na podwórku bywa bardzo dynamicznie – w kilka chwil może zmienić się nie tylko nastrój i nastawienie uczestników zajęć, ale i pogoda. Radzisz sobie w takich sytuacjach, sypiesz pomysłami, jak z rękawa.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej: na zajęcia przychodzisz punktualnie ze swoim pomysłem i sprzętem, który sobie znajdujesz w naszym przepastnym magazynie. Po zajęciach musisz to posprzątać. Takie życie.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji: uczysz się od innych, naszych bardziej doświadczonych pedagogów ulicy. Możesz wziąć udział w superwizji grupowej oraz organizowanych przez nas szkoleniach.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach: jesteś w pracy gdy świeci słońce i pada deszcz, pamiętasz, że zawsze jesteś gościem na czyimś podwórku. Robisz tyle, ile potrafisz, wystarczająco dobrze, żeby dzieci nie chciały Cię wypuścić do domu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć animacyjno–edukacyjnych na bytomskich podwórkach.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in. przy organizacji Dnia Dziecka oraz Festiwalu Zabawy.
3. Prowadzenie dokumentacji z zajęć przeprowadzonych z dziećmi.
4. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem projektu.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych oraz asystentami rodziny.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie na umowę zlecenie od kwietnia 2018 r. do października 2018 r. w wymiarze 12 godzin tygodniowo (3 dni w tygodniu po 4 godziny, popołudniami)
2. Pracę w doświadczonym zespole, który od 8 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
3. Pod okiem pedagogów ulicy, możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego: 
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji załącznik nr 1
4. Oświadczenie na temat wykształcenia:
wyższe – załącznik nr 2
lub średnie – załącznik nr 3

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 4 kwietnia 2018 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Nasi partnerzy