Przez najbliższe 36 miesięcy poprzez projekt „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” w ramach Obszaru Strategicznej Inwestycji (OSI) finansowanego ze środków Unii Europejskiej Grupa Pedagogów Ulicy UNO będzie realizować dwa programy:

  • Grupy Mocy, które wsparciem obejmą 58 osób w wieku 6–18 lat
  • Szkołę Mobilną – dla 180 podopiecznych w wieku 6–18 lat

Nowy projekt to nowe szanse na rozwój. Każdy rok pracy GPU UNO to nowe doświadczenia i wnioski, a nowy projekt to próba wprowadzenia nowych, nieszablonowych rozwiązań.

Wydrukuj plakat >> pod_bez_przem

 

Czym ten projekt różni się od poprzednich?

  • Pedagodzy poszerzają swój obszar działań o kolejną dzielnicę Bytoma. Od stycznia zajęcia będą prowadzone dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Bytomiu Bobrku, Rozbarku oraz w Śródmieściu. Dokłady obszar działań dla pedagogów wyznaczają mapy rewitalizacyjne przygotowane dla miasta.
  • Równolegle będą prowadzone nie trzy, a cztery grupy. W każdej z dzielnic po jednej, ośmioosobowej grupie koedukacyjnej prowadzonej przez dwóch pedagogów oraz jedna pięcioosobowa, nastoletnia (najstarsza) grupa prowadzona w pojedynkę przez starszego wychowawcę podwórkowego.
  • Zespól GPU UNO rozrośnie się, zatrudnionych zostanie dwóch nowych pedagogów – po jedym do każdego programu.

Od stycznia ruszy praca z nowymi grupami, które zrekrutowane zostaną jeszcze w tym roku. Streetworkerzy będą spotykać się z podopiecznymi trzy razy w tygodniu. Raz w tygodniu każdy z pedagogów będzie prowadzić otwarty dyżur w dzielnicy, w której pracuje. Jest to szansa na pogłębienie relacji z mieszkańcami dzielnic, polepszenie relacji z rodzicami wychowanków oraz kontynuowanie pracy z poprzednimi podopiecznymi, którzy podczas dyżuru mogą przyjść porozmawiać. Drugie zajęcia to wyjście do miejsc kulturalno-rozrywkowych; są to zajęcia wyjazdowe, poszerzające horyzonty podopiecznych a trzecie mogą mieć dowolny charakter, w zależności od potrzeb grupy – mogą zostać w swojej dzielnicy, zrealizować płatną wycieczkę czy skorzystać z Sali partnera projektu – parafii ewangelickiej w Miechowicach.

Jeden cykl pracy będzie trwał półtora roku, nie jak to dotychczas miało to miejsce – rok. Wydłużenie pracy pozwoli streetworkerom przeprowadzić grupę przez wszystkie etapy pracy z nią, lepiej poznać potrzeby wychowanków oraz indywidualnie popracować nad wzrostem poczucia własnej wartości dzieci.

Od listopada Grupa Pedagogów Ulicy podjęła przygotowania do nowego projektu oraz rozpoczyna prowadzenie konsultacji w celu wyboru podopiecznych. Możecie śledzić na bieżąco działania na:

www.streetworker.blogspot.com

https://www.facebook.com/gpuuno


Nasi partnerzy