1.5

Jezus powiedział: „… bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,4). To w pełni się zgadza! Bez Bożego błogosławieństwa nic nie możemy zrobić, dlatego chcemy uchwycić się Bożych obietnic związanych z wysłuchiwaniem modlitw i wspólnie zwracać się do Niego z wszystkim, co leży nam na sercu.
Chcemy dziękować Bogu za wszystko, co otrzymujemy z Jego łaski, uwielbiać za Jego wspaniałe dzieła i prosić Go o to, czego nam brakuje.
Poszukujemy tych, którzy będą wytrwale wspierać nas swoimi modlitwami i wstawiać się za nas u Tego, który wszystko może – Boga.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że kolejny raz możemy przygotowywać Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziękujemy, że Dzięgielów od lat jest miejscem, gdzie ludzie mogą nawiązywać relację z Bogiem i wzrastać w wierze. Dziękujemy za wszystkich, którzy dołożyli do tego dzieła swoje ręce i których Bóg używał.

Prosimy, módl się o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017, a w szczególności o:

– przygotowujących program dla dzieci, prowadzących i małych odbiorców,
– przygotowujących program dla młodzieży, prowadzących i młodych odbiorców,
– przygotowujących program dla dorosłych, prowadzących i jego odbiorców,
– wolontariuszy, którzy będą zgłaszać się do pracy na TE,
– zabezpieczenie finansowe.

Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do Dzięgielowa!

Nasi partnerzy