1.5

I rzekł Pan do Mojżesza: Patrz! Powołałem imiennie Besalela (…) i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac…
2 Mż (Księga Wyjścia) 31,1-3

W wędrówkę po pustyni Izrael miał zabrać niezwykłą świątynię zwaną Namiotem Zgromadzenia lub Namiotem Spotkania. Do wykonania wyposażenia tego namiotu Bóg powołał zręcznego rzemieślnika i jego pomocników. Imię Besalel znaczy dosłownie „w cieniu Boga”.
I my wkrótce spotykać się będziemy w namiocie. Potrzebujemy pomocy Boga, napełnienia Jego Duchem, mądrością, rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, żeby przygotować miejsce, w którym chcemy się z Nim spotykać. By przygotować wszystko właściwie, musimy przebywać w Jego cieniu.

W sobotę 10 czerwca, dzięki pomocy ponad dwudziestu wolontariuszy, udało się postawić w Dzięgielowie – nie bez trudu, w strugach deszczu – główny namiot, teraz czeka nas żmudna praca urządzenia jego wyposażenia, w sobotę 24 czerwca będą stawiane kolejne namioty. Liczymy na Waszą pomoc, prosimy o modlitwę!

Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz.
3 Mż (Księga Kapłańska) 9, 23-24

Nasi partnerzy