1.5

Modlitwa po 71. Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie

Boże, dziękujemy za wszystko, co wydarzyło się w trakcie tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Dziękujemy za Twoje Słowo, na różne sposoby przekazywane, komentowane, przybliżane, a także przyjmowane i przeżywane.

Dziękujemy za Twoją obecność i Twoje błogosławieństwo.

Tylko Ty wiesz, kto oglądał transmisje i jaki wpływ na umysły i serca odbiorców miały treści przekazywane w czasie wykładów, pieśni, spektakli, świadectw i modlitw.

Prosimy, spraw, by Słowo, jak ziarno, zakorzeniało się i wzrastało w wielu sercach i umysłach. Przemieniaj wielu, w tym nas, prowadź, inspiruj, błogosław.

Dziękujemy za ponad stu wolontariuszy, którzy zaangażowali się w przygotowanie i transmitowanie programów dla dzieci, wykładów, nabożeństw, webinariów, spotkań ewangelizacyjnych.

Dziękujemy, że obdarowałeś siłami i zdrowiem organizatorów, pracowników CME, wolontariuszy i zaproszonych gości.

Dziękujemy, że wspólnie mogliśmy przygotować i wyemitować kilkadziesiąt programów dla dorosłych i dla dzieci.

Dziękujemy za każde dziecko, które zaciekawiło się Twoją prawdą. Błogosław dzieci i ich rodziców, bądź Przyjacielem i Przewodnikiem rodzin.

Dziękujemy za wszystkich, którzy byli odbiorcami programów w czasie trwania TE i prosimy o błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy będą te programy odsłuchiwać i oglądać w przyszłości.

Panie, prosimy, odnawiaj nas, ożywiaj swoim Duchem, prowadź swoją drogą.

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, czym nas już obdarowałeś i prosimy, bądź z nami w następnych dniach, miesiącach, na kolejnym Tygodniu Ewangelizacyjnym.

Ciąg dalszy nastąpi to nie tylko towarzyszące nam w tym roku hasło, ale też wyraz ufności i wiary, że będziesz nam nadal błogosławił.

Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie /Ps 100,5/

 

Nasi partnerzy