TED to my i Ty

Do rozpoczęcia tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego pozostało niewiele dni. Niech będzie to czas intensywnej, wytrwałej modlitwy, czas dziękczynienia za Bożą dobroć i wierność, prośby o dalsze przewodnictwo i błogosławieństwo!

Dziękujmy Bogu za wszystko, co udało się do tej pory przygotować, za Jego inspirację i pomoc w opracowaniu i przygotowaniu programu TE online.

Prośmy o zdrowie i siły dla wszystkich prowadzących wykłady, webinaria, spotkania ewangelizacyjne, programy dla dzieci i młodzieży.

Prośmy o to, by wszyscy wykładowcy, ewangeliści, osoby składające świadectwa, muzycy, wokaliści, mogli bez przeszkód dojechać do Dzięgielowa!

Prośmy o zdrowie i siły dla licznego grona pracowników CME i wolontariuszy, biorących udział w obsłudze TE online, w realizowaniu nagrań i transmisji programów o godz. 9.00, 10.00, 11.30, 16.00, 17.00, 19.00 i 20.30. Módlmy się, by wszystkie transmisje udało się przeprowadzić bez przeszkód i by treść przekazów poruszała serca odbiorców.

Módlmy się o błogosławieństwo dla duszpasterzy, doradców online, by mogli prowadzić wartościowe rozmowy, nieść pomoc, wychodzić naprzeciw potrzebom tych, którzy się o taką pomoc zwrócą w czasie TE i po nim.

Módlmy się o aspekt finansowy całego przedsięwzięcia, by mogły być pokryte wszystkie koszty TE online, by Boże błogosławieństwo sprawiło, że i tym razem z wielu serc i ust popłyną dziękczynienia i oddawana będzie chwała żywemu Bogu!

Jak widać, mamy wiele próśb i pełną świadomość, że bardzo potrzebujemy Bożej  pomocy, ochrony, błogosławieństwa!

Mamy też wiele powodów do wdzięczności za ogrom Bożych błogosławieństw, których doświadczyliśmy w ciągu 70. dotychczasowych Tygodni Ewangelizacyjnych i… zapraszamy Was do wyrażenia tej wdzięczności w formie świadectwa wiary, pod hasłem „Bóg, TE i Ty”.

Szczegóły na naszym fb i na www.cme.org.pl

Niech Bóg wypełnia Wasze serca swoi Duchem, obdarza swym pokojem i miłością!

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (…) A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. /Rz 5,1-5/

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

Nasi partnerzy