1.5

Modlitwa pokutna

To jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych… /Iz 58,6/

Boże, pomóż nam dostrzec, co w naszych relacjach jest niedobre, szkodliwe.

Wskaż, co nas ogranicza i wiąże, co jest bezprawiem, jarzmem.

Naucz, jak zrywać więzy złych nawyków, uzależnień, niechęci, obojętności.

I pomóż wprowadzić w życie to, czego się nauczymy.

Uświadom, co w naszych słowach i czynach jest niewłaściwe, co krzywdzi i rani innych, uzależnia ich, obraża, poniża.

Pomóż nam dostrzegać nowe możliwości, tworzyć dobre więzi, rozwijać relacje oparte na poszanowaniu godności i wartości każdego, ucz partnerstwa i współpracy.

Uzdolnij nas do przebaczania każdemu i zawsze.

Udziel nam ducha pokory i miłosierdzia.

Prowadź w poszukiwaniu pokoju, porozumienia.

Spraw, Panie, byśmy wspólnie odkrywali prawdziwą wolność, którą dajesz nam poprzez przebaczenie, łaskę i miłość.

I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają /Iz 58,11/

 

KSIĄŻKA NA DZIŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy