1.5

Przed nami Święta Zesłania Ducha Świętego. Tak bardzo potrzebujemy Jego działania dzisiaj!

Módlmy się, by Duch Chrystusowy ogarniał nasze umysły i serca, byśmy odczuwali Jego obecność, by dawał nam siłę do życia i działania w zmienionych warunkach oraz siłę do modlitwy, tak by działa się Jego wola.

Komitet TE, biorąc pod uwagę różne, bardzo złożone okoliczności w jakich przychodzi nam żyć i działać, podjął decyzję, że Tydzień Ewangelizacyjny w 2021 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przebiegać będzie wyłącznie w trybie online. Była to trudna decyzja, zdecydowała troska o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno tysięcy potencjalnych uczestników TE, jak i setek wolontariuszy, angażujących się w jego organizację, gdy przebiega on w zwykłym trybie.

W związku z tym, że do tej pory znaczącą część programu planowaliśmy prowadzić na żywo, pod namiotami, bardzo prosimy o modlitwę, byśmy potrafili dotychczas przygotowany program przetransponować, uzupełnić i dostosować do wymogów transmisji online:

Niech zachęceniem dla nas wszystkich będą słowa z 1 Listu Jana 5,14: Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.

 

 

Nasi partnerzy