1.5

Klucz potęgi

Rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Naukę w całym kraju rozpoczęło 4,5 mln uczniów. Życzmy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom wytrwałości, sił i mądrości. Módlmy się o zdrowie dla nich wszystkich, o Boże błogosławieństwo.

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku polski pisarz i publicysta, Ignacy Baliński, pisał:

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.

Nawiązujące do tego utworu przysłowie-wezwanie: „Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz” zachęca do ustawicznego kształcenia się, stałego rozwijania swojego potencjału.

Biblia wzywa, byśmy „przyjmowali naukę”, nie tylko w młodości, ale ciągle, nieustannie, byśmy „nadstawiali ucha na mądrość”. I obiecuje: „Jeżeli szukać będziesz mądrości jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy (…) uzyskasz poznanie Boga” /Prz. 2, 4-5/.

To dopiero klucz potęgi – poznanie Wszechmocnego Stwórcy i Zbawiciela! To nie tylko klucz, ale i całe drzwi do prawdziwej mądrości, wiedzy i mocy!

Ze swojej strony zapraszamy do Szkoły Biblijnej, nabór na rok szkolny 2018/2019 trwa!

Pamiętaj, tylko „głupcy gardzą mądrością i karnością” /Prz. 1,7/

 

KSIĄŻKA NA DZIŚ 

 

 

 

 

Nasi partnerzy