1.5

Czas pasyjny i czas wielkanocny przypominają nam, co roku, zbawcze dzieło Chrystusa. Każdej wiosny, gdy przyroda budzi się po zimowym śnie, przeżywamy na nowo prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni /1. Kor. 15,22/.

Niech wiosną rozkwita w nas na nowo wdzięczność za dar zbawienia. Niech rośnie w nas radość z daru wiecznego życia! Najważniejsze prawdy wiary pragniemy przypominać sobie także latem. Zapraszamy na Tydzień Ewangelizacyjny „Dzięgielów 2021”, który odbędzie się w dniach 4-11 lipca. Zapraszamy do modlitwy o błogosławieństwo dla trwających przygotowań.

Prośmy Boga o:

Dziękujmy Bogu za:

Jego miłość, która od ponad 70. lat sprawia, że w trakcie Tygodni Ewangelizacyjnych wiele osób otwiera swoje serce dla Jezusa. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem /Ef 2,4-5/.

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.

Nasi partnerzy