1.5

Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca!   /Psalm 90,12/

Psalm dziewięćdziesiąty cytowany jest dość często w trakcie wydarzeń jubileuszowych, okrągłych rocznic, urodzin, uroczystości pogrzebowych.

Dzieje się tak dlatego, że w psalmie pojawiają się refleksje nad przemijaniem, znikomością człowieka, jest mowa o latach, które giną jak westchnienie i o tym, że życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt.

Jednak uczyć się liczyć dni trzeba jak najwcześniej i na co dzień, nie od  święta. Mądre serce potrzebne jest nam przecież stale, przez całe życie. Wsłuchajmy się więc w te słowa teraz, kiedy dzieci i młodzież rozpoczynają kolejny rok szkolny a my, dorośli, wracamy z urlopów, podejmujemy codzienne obowiązki i niecodzienne zadania, rozpoczynamy lub planujemy nowe projekty, obliczamy na co nas stać, zastanawiamy się, co dla nas jest najważniejsze, snujemy refleksje nad tym co się wydarzyło i myślimy o tym co nas czeka, obawiamy się, mamy nadzieję, marzymy…

W ślad za Mojżeszem, którego modlitwę zawiera ten psalm, módlmy się i my:

Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!  /Psalm 90,14/

Nasi partnerzy