1.5

Bracia w zgodzie

O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!  Psalm 133, 1

Jednym z ważnych i pięknych aspektów Tygodnia Ewangelizacyjnego jest to, że w Dzięgielowie spotykają się ludzie z różnych stron Polski, Europy i świata. Najliczniejszą grupą gości zza granicy bez wątpienia są co roku nasi przyjaciele z Czech, jako że Dzięgielów leży w pobliżu polsko-czeskiej granicy.  Nasi goście zza Olzy są  nie tylko uczestnikami TE, ale od lat biorą czynny udział w programie. Tak jest i w tym roku. W czwartek 5 lipca o 15.15 seminarium „Ewangelia w Gottlandzie” poprowadzi ks. Martin Piętak, zastępca biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, a w niedzielę 8 lipca o 12.30 koncertować będzie orkiestra dęta  „Czantoria”, którą tworzą muzycy z Bystrzycy i Wisły, czyli z czeskiej i polskiej strony góry Czantorii. Ten koncert wzbogaci program rodzinnej niedzieli, będziemy mogli wspólnie cieszyć się ze spotkania z dobrą muzyką, sztuką, a przede wszystkim ze Słowem Bożym, zwiastowanym w różnych formach, na wiele sposobów. Każdego dnia, do soboty włącznie, o 10.30 spotkania dla dzieci rozpoczynają spektakle teatru „Eden” z Wieliczki! Serdecznie zapraszamy!

Módlmy się o siebie nawzajem, żeby Duch Święty przemieniał nas, nasze rodziny, kościoły, narody, żeby umacniał naszą przyjaźń, współpracę, braterstwo w Jezusie Chrystusie.

Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne.  Psalm 133, 3

 

 

 

 

Nasi partnerzy