1.5

W imię miłości

Miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany  /Rz 5,5b BE/

Boże, re-formuj nasze serca, rozszerzaj je, wypełniaj.

Uwalniaj nas od egoizmu, od zadowolenia, że to nie my zachorowaliśmy.

Uzdolnij do modlitwy o tych, którym jest ciężko. Ucz nas, jak im pomóc.

Wskaż, jak okazać miłość tym, którzy pochowali bliskich. Jak być blisko nich, przytulić, słowem, czynem, uśmiechem.

Boże, re-formuj nasze serca. Prowadź, byśmy mogli torować drogę innym.

Kobiecie, która urodzi, bo będzie pewna, że pomożemy jej w opiece nad dzieckiem szczególnej troski.

Zdolna nawet do heroizmu, gdy będzie wiedzieć, że jej miłość i poświęcenie będzie wspierane przez naszą miłość.

Ucz nas, Ojcze, patrzeć jak Jezus. I postępować jak On.

Zwłaszcza nas, mężczyzn: braci, mężów, duchownych, sąsiadów, zmieniaj, inspiruj swą miłością.

Byśmy przywracali nadzieję i godność, tworzyli nowe możliwości, otwierali nowe przestrzenie, jak Jezus, który w imię miłości oddał życie.

 

 

Nasi partnerzy