1.5

Od nowa

Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, (…) a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny /Mt 5,21-22/.

W „Kazaniu na górze” Jezus dokonał reinterpretacji Bożych przykazań. Uczył ich od nowa, objaśniał ich najważniejszą treść, wskazywał najgłębszy ich sens.

Jako uczniowie Jezusa powinniśmy odkrywać treść tych słów i szukać ich sensu stale. Niestety, często o tym zapominamy. Widać to na przykładzie piątego przykazania (z innymi jest podobnie). Gniewamy się na ludzi myślących inaczej, nazywamy ich głupcami, zabijamy się wzajemnie słowem, krytyką, obmową, plotką.

Nie przeżywamy Bożych słów od nowa. Zapominamy, że jako Kościół Jezusa potrzebujemy stałej odnowy, że już zreformowani musimy się nadal reformować. Zasadę ecclesia reformata et semper reformanda przypominamy sobie rzadko, zazwyczaj w okolicach Święta Reformacji. To za mało, to nic nie zmieni.

Każdego dnia powinniśmy się re-formować, odnawiać, wsłuchiwać się od nowa w naukę Jezusa, który objaśnia słowa: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa…  Warto czytać rozdziały 5-8 Ewangelii Matuesza stale i stale od nowa.

Gdy naprawdę wsłuchamy się w znaczenie tych słów i spojrzymy uczciwie na naszą codzienność, uświadomimy sobie, jak bardzo odnowa jest nam potrzebna.

Zróbmy choć krok na drodze, którą wskazuje nam Bóg jako najważniejszą.

Otwiera ją dla nas Jezus, przypominając słowo – wezwanie:

Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego /Mt 22,37-39/.

KSIĄŻKA NA DZIŚ

 

Nasi partnerzy