1.5

Mała Wielkanoc

Tak mówi się o 4. niedzieli pasyjnej, wyjątkowo radosnej, zwanej Laetare – Radujcie się… /Iz 66,10/.

Chodzi o niezwykłą radość! Izajasz prorokuje, że Bóg, jak rodząca matka, będzie przytulał i karmił swój lud. Wzywa: Radujcie się (…) abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały /Iz 66,11/.

Prorok przekazuje Bożą obietnicę: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał /Iz 66,13/.

Bóg jest jak ojciec, pełen twórczej mocy. I jak matka, troskliwy, czuły.

To radosna prawda. Dopełni się i głośno wybrzmi wraz z nadejściem Chrystusa.

Jezus woła: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije /J 7,37/. To On poi wodą życia. Jest też tym, który karmi. Zapewnia: Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie głodny /J 6,35/.

To pojenie i karmienie ma wymiar eschatologiczny, wieczny. Zmartwychwstały Pan żyje na wieki i obdarza wiecznym życiem!

Radość z Bożego zwycięstwa będziemy świętować w pełni w Wielkanoc. Ale już dziś radość zaczyna w nas pulsować, tak jak wiosenne soki już krążą w roślinach, które w pełni eksplodują zielenią, kwiatami, pięknem już wkrótce!

Zapowiadając duchową wiosnę Izajasz woła:

Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa zakwitną wasze kości /Iz 66,14/.

 

WYSŁUCHAJ AUDYCJI “BÓG TROSKLIWY JAK MATKA” (czas: 9 min)

 

Nasi partnerzy