1.5

Wolność przez okrągły rok

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie /J 8,36/

Jezu, chwytamy się wiarą obietnicy, że chcesz obdarzać nas prawdziwą wolnością.

Pomóż nam przez 366 dni 2020 roku uczyć się, czym naprawdę jest wolność.

Wyzwól nas z koncentrowania się na sobie, z samozadowolenia, lenistwa.

Wskazuj, gdzie do głosu dochodzi nasz egoizm, zarozumialstwo, pycha.

Pomóż nam dostrzegać i przezwyciężać własne słabości i kompleksy.

Uświadom nam nasze krytykanctwo, plotkarstwo, stereotypowe myślenie.

Ugaś w nas ogień nienawiści, oceniania, piętnowania i osądzania!

Spraw, żebyśmy burzyli mury, przełamywali opory, ucząc się od Ciebie, jak innych zrozumieć, jak im pomagać, jak budować z nimi dobre relacje.

Wzbudzaj w nas wdzięczność za wszystko co nam dajesz.

I naucz nas kochać. Także tych, którzy myślą i żyją całkiem inaczej.

Wzbudzaj w nas miłość, nawet do naszych wrogów.

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.

Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić  /1 Kor 6,12/

 

 

 

 

Nasi partnerzy