1.5

Siew i żniwo

… co człowiek sieje, to i żąć będzie  /Ga 6,7/

W październiku przynosimy do kościołów plony, cieszymy się Świętem Żniw, wdzięczni Bogu za błogosławieństwo, a rolnikom za trud ciężkiej pracy na roli.

Dziękujmy i w tym roku Bogu za jego szczodrość i dobroć, za to, że karmi nas, co dnia, powszednim chlebem.

Prawda o sianiu i zbieraniu dotyczy nie tylko rolnictwa. Każdy z nas musi brać pod uwagę biblijne ostrzeżenie: „… co człowiek sieje, to i żąć będzie.”

Co siejemy? Prawdę, dobro, zgodę? Czy też kłamstwa, zło, kłótnie…? 

Każdego dnia, z modlitwą, wybierajmy prawdę, dzielmy się dobrem. Róbmy to z miłością. Nie zapominajmy o dzieleniu się wszystkim, co dobre, z innymi.

Kto sieje obficie, obficie też żąć będzie

/2 Kor 9,6/

 

KSIĄŻKA NA DZIŚ

 

Nasi partnerzy