1.5

Rozmowy kontrolowane

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli /Dz 2,1-2/.

Dziś nie możemy zebrać się, tłumnie, w jednym domu.

Możemy jednak spotkać się, w wielkiej liczbie, poprzez Internet, online.

Duch Boży nie jest ograniczony przestrzenią, czasem ani formą spotkania. Pragnie, zawsze i wszędzie, wypełniać nas, inspirować Prawdą, objaśniać Słowo Chrystusowe.

Możemy wymieniać słowa i myśli poprzez ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp, itp. Módlmy się, by były to „rozmowy kontrolowane”, spotkania kierowane przez Ducha.

Prośmy Boga o takie spotkania na co dzień.

Prośmy o takie spotkania w nadchodzącym Tygodniu Ewangelizacyjnym online.

Boże, pobłogosław w trakcie TE wykłady o wolności, którą przynosi Twój Duch. Pomóż nam znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu?

Pobłogosław wszystkie wykłady, wszystkie spotkania online. Spraw, by inna forma TE nie była barierą, ale otwartym oknem dla tych, którzy chcą znaleźć Ciebie.

Pobłogosław, Panie, każdy nasz dzień, każdą sprawę. Niech ogień Twojego Ducha rozgrzewa nasze serca.

 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym…  /Dz 2,3-4/.

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

 

 

 

 

Nasi partnerzy