1.5

Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał (…) i powierzył nam słowo pojednania. / 2 Kor. 5, 19/

Pojednanie z Bogiem to dla każdego z nas sprawa życia i śmierci. Dzięki Chrystusowi możemy żyć w pokoju z Bogiem, usprawiedliwieni dzięki wierze, darmo, z Bożej łaski. W dodatku życie to ma wymiar wieczny. Apostoł narodów podkreśla: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. /2 Kor. 5, 17/

To tak wspaniała prawda, że gdy jej doświadczamy, powinniśmy się nią dzielić z innymi. W jakiejś mierze staramy się to czynić także poprzez akcje letnie CME. Za nami dwa lipcowe Tygodnie Ewangelizacyjne – w Dzięgielowie i Zelowie, trwa Fajny! obóz młodzieżowy w Bocheńcu, a w Dzięgielowie — szkolenie z zakresu pracy z dziećmi. W sierpniu, w Beskidzkiej Oazie w Piosku odbędzie się obóz dla dzieci “Z Przyjacielem”, potem w Mrągowie, kolejny Tydzień Ewangelizacyjny.

Prosimy, pamiętajcie w modlitwie o dzieciach, młodzieży, rodzinach i również o organizatorach tych przedsięwzięć. Módlmy się o siebie wzajemnie, żebyśmy mogli być, tam gdzie jesteśmy – w domu, w pracy, na wakacjach – przedstawicielami, ambasadorami Chrystusa, zgodnie z zachętą apostoła Pawła, który podkreśla, że Bóg poruczył nam służbę pojednania.

To takie ważne, żeby każdy z nas i każdy z naszych bliźnich zrozumiał i przyjął obietnicę Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. /Ewangelia Jana 5, 24/

Nasi partnerzy