1.5

Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do Namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do Namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. 2 Mż (Księga Wyjścia) 33, 9

W Dzięgielowie stoją już namioty, w których od 1–9 lipca spotykać się będą uczestnicy Tygodnia Ewangelizacyjnego. Jak co roku powstaje miasteczko ewangelizacyjne, jak co roku kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy CME robi wszystko, by wyposażenie namiotów stwarzało jak najlepsze warunki do spotkań, seminariów, koncertów, rozmów.

Kiedyś Mojżesz rozmawiał z Bogiem, który zstępował w obłoku, stojącym u wejścia do Namiotu, dziś wśród nas przebywa Duch Święty, który ogarnia nasze serca i wspiera nas w modlitwie. Ewangelista Jan, pisząc o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, używa dosłownie zwrotu, iż Słowo zamieszkało wśród nas w namiocie ludzkiego ciała.

Wszechmogący, pełen miłości Bóg, objawiający się nam w trzech Osobach, jest wśród nas i w nas, przenika całe stworzenie, całą rzeczywistość, także nasze serca. W imieniu Jezusa możemy w każdym miejscu i w każdej chwili przychodzić do niebiańskiego Ojca i prosić go o pomoc, błogosławieństwo, wspierani i wzmacniani przez Ducha Świętego.

Pamiętajmy o modlitwie w czasie ostatnich dni przygotowań do Tygodnia Ewangelizacyjnego i w jego trakcie, by pełen dobroci i mocy Bóg chronił nas, inspirował i prowadził.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. J 1,14

Nasi partnerzy