1.5

Modlitwa na święta Narodzenia Pańskiego

Ojcze w niebie. Wycisz nasze serca. Spraw, byśmy w czasie nadchodzących świąt znaleźli czas na modlitwę i refleksję nad cudem narodzin Twojego Syna.

Przypomnij nam, że świętujemy urodziny Jezusa, urodziny, które zmieniły bieg historii i stale niosą dla nas nowe nadzieje, szanse, otwierają dla nas nowe możliwości.

Pomóż nam zrozumieć, że Jego imię Emmanuel, „Bóg z nami” oznacza, że przyszedłeś do nas, stałeś się jednym z nas i przebywasz wśród nas także dzisiaj.

Przypomnij nam, że imię Jezus, „Jahwe jest zbawieniem” oznacza, że przybyłeś, by nas zbawić i przemieniać, by zamieszkiwać w nas, prowadzić nas i uzdalniać do kochania i czynienia dobra.

Rozbudź w nas wdzięczność za Twoją wielką miłość, która zmienia świat, zmienia nas.

Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga (…). W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. (…) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas (…). Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował /1.List Jana 4,7-19/.

 

Nasi partnerzy