1.5

Zaglądnij do nieba

 Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami (…) aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu /Dz 1,8-9/.

Jezus powrócił tam, skąd przyszedł. Przebywa u boku Ojca w niebie.

Zadziwieni, jak uczniowie, chcielibyśmy tam zaglądnąć, zobaczyć, jak tam jest.

To jest możliwe! Poprzez wiarę, w mocy Ducha Świętego!

Zresztą, On jest wśród nas, bo spełnił obietnicę, którą złożył, już po 10. dniach.

Bóg w trzech osobach jest ponad stworzeniem i w nim, transcendentny i immanentny.

Królestwo Boże jest wśród nas i w nas!

Od lat staramy się zaglądać do nieba wspólnie, w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych.

Prośmy Pana, by tak działo się także w trakcie TE „Dzięgielów 2020 online”.

Módlmy się, by transmisje dotarły do osób, które jeszcze nie uczestniczyły w TE.

Módlmy się o Bożą inspirację i Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestników oraz dla wszystkich przygotowujących program online dla dzieci, młodzieży, i dla dorosłych.

Ojcze, pomóż nam, po raz kolejny, zaglądnąć do nieba.

Otwórz dla nas okna niebieskie, swoją prawdziwą rzeczywistość.

Prosimy o to w imieniu i dla zasług Jezusa Chrystusa.

Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni /Dz 4,12/.

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy