1.5

Powód do radości

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się!

Pan jest blisko  /Flp 4,4.5/

Zawsze? Hm, Panie Boże, nawet kiedy jestem chory i może umrę?

Kiedy dzieci siedzą w domu zamiast w szkole i muszę je pilnować?

Gdy moje nastolatki mają dość i wpadają w złość albo w apatię?

Też mam dość gapienia się w ekran. Pracy zdalnej. Spotkań online.

Straciłam kontakt z mężem.

Straciłem pracę.

Brakuje mi rozmów, dotyku. Czuję się odizolowana.

Straciłem matkę.

Jezu, jak dziś wołać „radujcie się”!?

Jak apostoł!

Osamotniony, uwięziony, wołał „Radujcie się w Panu!”

„W Panu” – to klucz.

W Tobie, Chryste, znajdę ratunek, wolność, radość.

W pakiecie z radością – Twoją miłość, Twój pokój /Ga 5,22/.

Gdy się rodziłeś, aniołowie śpiewali, radośnie i donośnie.

Gdy powrócisz, będą śpiewać jeszcze głośniej!

Jesteś blisko!

Czas radości, wesołości nastał światu temu,

Bo Zbawiciel, Odkupiciel światu dan grzesznemu  /ŚE 46/

Nasi partnerzy