1.5

Radosny adwent

Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy [Księga Zachariasza 9,9].

Mateusz i Jan, autorzy pierwszej i czwartej ewangelii, opisując wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku, cytują proroctwo Zachariasza, ale nie wspominają o radości, opuszczają też słowa „sprawiedliwy on i zwycięski”. Uczniowie Jezusa, prowadzeni przez Ducha Świętego, ominęli te słowa proroctwa Zachariasza, które odnoszą się do drugiego przyjścia Mesjasza-Zbawiciela.

Proroctwo Zachariasza dopełni się w czasie, który zna tylko Bóg, wiemy jednak, że czas ten jest coraz bliższy. Powinniśmy być gotowi na spotkanie z Jezusem już dzisiaj.

Oczekujmy na powrót Chrystusa z radością, gdyż wiemy, że tym razem przybędzie jako sprawiedliwy i zwycięski Król królów i Pan panów!

Marana tha!

Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! [Ap.22,20].

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy