1.5

Bądźmy życzliwi

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś  /modlitwa Jezusa J 17,21/.

Jezusie, ucz nas modlitwy, umacniaj naszą wiarę, usuń nieufność i obawy.

Przemieniaj nas, wprowadzaj w orbitę miłości, która łączy Ciebie z Ojcem.

Kształtuj w nas życzliwość, pogodę ducha i wdzięczność.

Wzmacniaj pragnienie pojednania, uzdalniaj do przebaczania i budowania serdecznych więzi.

Wzbudzaj w nas ciekawość, zainteresowanie innością, empatię, gotowość do niesienia pomocy.

Pobudź nas do modlitwy o tych, którzy cierpią prześladowania, uczyń nas ich braćmi.

Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich  /modlitwa Jezusa J 17,26/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy