1.5

Modlitwa przy świecach

W Cieszynie o 20.00 rozbrzmiewają dzwony kościoła Jezusowego i kto może modli się rodzinnie przy zapalonych w oknie świecach. Widzimy z żoną zapalone świece w oknach bloku naprzeciwko, co daje otuchę, poczucie wspólnoty. Tak, możemy modlić się razem, nawet będąc w rozproszeniu. Zachęcam – niech nasze domy będą miejscem, w którym rozmawia się z Jezusem i tworzy wspólnotę Chrystusową. Słowo i modlitwa mogą nas wszystkich wzmocnić, napełnić pokojem. Nie zapomnijmy o modlitwie za służbę zdrowia: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, wszyscy pracownicy szpitali, przychodni potrzebują naszego wsparcia.

Módlmy się też wytrwale o ludzi starszych, samotnych. I pomagajmy, jak umiemy.

 

Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim  i światłością ścieżkom moim  (Psalm 119,105)

 

Nasi partnerzy