1.5

Pamiętaj, Panie, o mnie, zapomnij o moich grzechach!

Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie… /Psalm 25,5/.

Nazwa drugiej niedzieli pasyjnej Reminiscere wywodzi się z Psalmu 25, w którym Dawid woła: Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków!

 Możemy i powinniśmy modlić się podobnie, bo dzięki miłosierdziu i łasce Boga żyjemy, działamy, mamy przed sobą przyszłość, mimo że popełniamy wiele błędów.

Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj – prosi psalmista – przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie.

I nam przychodzi liczyć na dobroć Boga, potrzebujemy Jego przebaczenia.

Potrzebujemy Jego przewodnictwa, więc w ślad za Dawidem prośmy: Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie.

Potrzebujemy Jego ochrony, więc wołajmy: Strzeż duszy mojej i ocal mnie!

Nauczmy się Psalmu 25, albo jego fragmentów na pamięć, lub przynajmniej przeczytajmy go z uwagą kilka razy. Wtedy przesłanie niedzieli Reminiscere – Pamiętaj, Panie, wypełni się.

Bóg będzie pamiętać o nas, natomiast zapomni o naszych grzechach, a my nie zapomnimy o Nim i będziemy otwarci na Jego przewodnictwo, chętni by nas uczył i wdzięczni za to, że nas chroni.

Nie przypadkiem Psalm tej niedzieli opatrzono nagłówkiem: „Modlitwa o ochronę, przewodnictwo i odpuszczenie”.

Wszystkie drogi Pana są drogą i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza… /Psalm 25,10/.

KSIĄŻKA NA DZIŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy