1.5

Lato czeka

Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują przed Panem… (Psalm 98,8).

W drugiej połowie maja intensywnie myśli się o nadchodzącym lecie, szczególnie gdy wiosna – jak w tym roku – jest ciepła i słoneczna.

Myślenie o lecie w CME ma podwójny wymiar: oprócz pachnąco-rozkwieconego również ewangelizacyjno-misyjny. Liczne akcje letnie – obozy dla dzieci i młodzieży, kursy, tygodnie ewangelizacyjne wymagają wielu przygotowań i wielu modlitw, przynoszą też radość z planowanych i niespodziewanych spotkań, przeżyć, błogosławieństw.

Nie jesteśmy pierwsi, podobne myśli i uczucia przekazali nam żyjący tysiące lat temu psalmiści a także pieśniarze żyjący w mniej odległych czasach. Autor powstałej w XVII wieku pieśni „Jezu przekrasny” wyśpiewał słowa:

Piękne są lasy, pełne cudnej krasy, piękny w polu wiosny kwiat. Jezus piękniejszy, Jezus wdzięczniejszy; serca od smutku zbawia rad”. (ŚE 799)

Piękno przyrody kieruje nasz wzrok ku Stwórcy, przypomina też o Jego dziele zbawienia. Wiosną przyroda ożywa, zmartwychwstaje, w rzeczywistości duchowej rodzimy się do nowego życia w Chrystusie.

Inspiracją do wiosennej modlitwy mogą być dla nas słowa Karola Hławiczki, który w drugiej połowie XX wieku wielokrotnie prowadził w śpiewie uczestników dzięgielowskich tygodni ewangelizacyjnych:

Królu mój, Krolu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie,

Jestem Twój, jestem cały, Twoim każde me tchnienie.

Tobie woń sieją róże, pstre bujają motyle,

Tobie w służbę położę najpiękniejsze me chwile. (ŚE 802)

 

KSIĄŻKA NA DZIŚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy