1.5

Wielka siła w małej grupie

Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich /Mt 18,20/

Na początku była Mała Grupa.

Trzy wieczne Osoby, złączone doskonałą miłością, stworzyły czas i przestrzeń. Powołały do życia wszystko, co istnieje. Gdyby nie boska Mała Grupa, nie byłoby niczego.

Jezus wybrał dwunastu. Uczył ich przez trzy lata. Dzień po dniu szli z nim i za nim.

Przekazali nam prawdę czynów i słów Mistrza.

Z grona dwunastu Jezus wybrał trzech. Tylko Piotr, Jakub i Jan byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira i przemienienia Jezusa. Oglądali Boża chwałę, doświadczyli mocy miłości Zbawiciela.

Po zmartwychwstaniu Jezus powołał Pawła. Apostoł narodów inwestował w małe grupy. Jego uczniowie, Tymoteusz, Tytus i inni, należeli do małych zespołów misyjnych, które odegrały kluczową rolę w rozwoju Kościoła.

Nie martwmy się, że jest nas niewielu. Bóg i dziś potrzebuje małej grupy. Żeby rozwijały się relacje mistrz – uczeń, żeby były przekazywane wzorce osobowe, żeby doświadczana i odwzajemniana była miłość.

Już dwa tysiące lat Kościół trwa, przekształca się, odradza, dzięki działaniom małych grup. Od siedemdziesięciu lat doświadczamy tej prawdy w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych.

Ufajmy, że i dziś Bóg ma moc, by pomnażać owoce naszych działań.

Jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie /Mt 18,19/

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

Nasi partnerzy