1.5

Chrzest Chrystusa

I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem /Mt 3,17/

Chryste, wspominamy chwilę, gdy objawiłeś się światu już nie jako dziecko, lecz jako dojrzały Człowiek – Syn Boży.

Gdy przyjąłeś chrzest w wodach Jordanu, pod postacią gołębicy manifestował swą obecność Duch Święty, a z nieba rozległ się głos Ojca.

Trójjedyny, chrzcij nas wodą swego Słowa. Wypełniaj nas swym Duchem.

Wzbudzaj w nas wiarę, napełniaj nadzieją, rozpalaj w nas miłość.

Gaś żar nienawiści, ogień wojen, pożar lasów.

Zlej na nas deszcz swej dobroci i łaski, zanurzaj w wodach miłosierdzia.

Wskazuj nam drogę pojednania, prawdy.

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi /Rz 8,14/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy