1.5

W ciele Chrystusa

W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. /1 List do Koryntian 12,7/

 

Że wspólnota Kościoła to żywy organizm, którego głową jest Chrystus, doświadczaliśmy pięknie w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Kilkaset osób, pracowników i wolontariuszy, wspólnie dbało o to, by tysiące uczestników wykładów, warsztatów, spektakli teatralnych, seminariów, spotkań ewangelizacyjnych, koncertów mogło cieszyć się obecnością Boga, zasiąść u stóp Jezusa, słuchać Jego głosu i uczyć się jak Mu ufać, jak na Niego czekać, jak okazywać Mu posłuszeństwo, jak o Nim świadczyć, jak nieść dalej Ewangelię, radosną wieść o Bożym darze odkupienia, oczyszczenia, zbawienia.

Módlmy się, by ogarniająca wspólnotę miłość Chrystusowa towarzyszyła nam w czasie tygodni ewangelizacyjnych w Zelowie i Mrągowie, letnich obozów dla dzieci i młodzieży, szkoleń, urlopów, wyjazdów, odwiedzin, spotkań, rozmów.

Nie zapomnijmy o tych, którzy doświadczają trudów, cierpią z powodu różnych przeciwności, problemów, trosk, z powodu choroby. W szczególności pamiętajmy w modlitwie o ks. Adamie Podżorskim, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w obchodach dwudziestolecia Szkoły Biblijnej, nie mógł przedstawić przygotowanego na TE w Dzięgielowie wykładu, nie może też wziąć udziału w TE w Zelowie.

We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzmy prośby nasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie.

 

Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki…   /1 List do Koryntian 12,26/

 

 

 

 

Nasi partnerzy