1.5

Modlitwa w Święto Odzyskania Niepodległości

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.

Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić  /1 Kor 6,12/

Boże, ucz nas dobrze korzystać z wolności.

Prowadź nas drogą wspólnego tworzenia dobra, budowania tego co pożyteczne.

Chroń nas przed zniewoleniem przez cokolwiek lub kogokolwiek.

Wzbudzaj w nas wdzięczność za niepodległość ojczyzny, za wolność religijną, wolność słowa.

Ucz nas jak w wolności służyć sobie nawzajem.

Pomóż nam rozumieć i doświadczać, że największym wyrazem wolności jest miłość.

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie /J 8,36/

 

KSIĄŻKA NA DZIŚ

Nasi partnerzy