1.5

Pan nadchodzi

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.

Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. /Iz 40,3.10/

Okropna ta pustynia.

Widzisz, Jezusie, nasze osamotnienie.

Mimo tylu obrazów w sieci nie widzimy siebie.

Zamiast ogrzewać słowami otuchy, obrzucamy się inwektywami.

Serdecznych przyjaźni jakby coraz mniej.

Przyjdź i mocą miłości odmień nas i świat.

Usuń zło, nienawiść, pychę z naszych serc.

Przywróć nadzieję, wiarę, że dobro zwycięży.

Ty zwyciężysz, Chrystusie, Ty masz wszelką moc!

Pokonasz zło, szatana chorobę i śmierć!

Przezwyciężysz wszelką przemoc i niemoc.

Osuszysz wszelką łzę.

Stłumisz grzechu chaos, pandemię.

Stworzysz na nowo niebo i ziemię!

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. /Flp 4,4-5/

Nasi partnerzy