1.5

W poszukiwaniu pokoju

Biblijne hasło rozpoczynającego się roku brzmi: Szukaj pokoju i dąż do niego [Ps 34,15].

Wezwanie psalmisty powinno nas inspirować do szukania porozumienia, zgody, do przezwyciężania różnic, usuwania barier, unikania rewanżu, zemsty, do tworzenia dobrych, trwałych relacji.

Żyjemy w świecie wielu podziałów, konfliktów: politycznych, kulturowych, ekonomicznych, a także – niestety – religijnych. Nie zabraknie nam zadań i wyzwań przez cały rok, ba, przez dziesięciolecia! Z modlitwą zabierzmy się do pracy już dziś. Pokój trzeba tworzyć także w domu, w relacjach z najbliższymi.

Niech prowadzą nas i motywują słowa Księcia Pokoju, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka [J 14,27].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy