1.5

Bądźmy wdzięczni

Brakuje nam wdzięczności na co dzień. Koncentrujemy się na problemach i troskach. Narzekamy, krytykujemy. Nie dziękujemy sobie nawzajem, nie cieszymy się z drobnych ani dużych osiągnięć (szczególnie osiągnięć innych). Rzadko wypowiadamy słowa zachęty, prawie wcale nie rozmawiamy o swoich nadziejach, marzeniach.

Zamiast dociekać dlaczego tak się dzieje, próbujmy temu przeciwdziałać. Rozmawiajmy o tym co nas cieszy, celebrujmy chwile radości, dostrzegajmy nawet drobne pozytywy.

A przede wszystkim bądźmy wdzięczni Bogu, za dar życia, za siły, zdrowie, za to, że mamy gdzie mieszkać, co jeść, w co się ubrać. Za bliskich, za każdą dobrą rzecz, każdą dobrą sprawę. I za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie!

Naprawdę, mamy wiele powodów do wdzięczności. Ostatnio z wielką radością przyjęliśmy do naszej Szkoły Biblijnej dziesięciu nowych studentów. Pięć kobiet i pięciu mężczyzn. Cieszymy się, że pragną studiować Słowo Boże. A ono zachęca nas do okazywania wdzięczności!

Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem!  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego! Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały, wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie.   /Psalm 100/

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy