1.5

Mimo, że bardzo się różnimy, Bóg każdego z nas kocha tak samo

Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają /Księga Ezdrasza 8, 22/

Prowadząc do odbudowywanej Jerozolimy duchową elitę narodu, Ezdrasz, który pochodził z kapłańskiego rodu, stwierdził, że nie wypada mu korzystać z propozycji króla, by w niebezpieczną wędrówkę wyruszyć w towarzystwie oddziału żołnierzy, mimo, że kapłani i lewici zabierali ze sobą duże ilości srebra i złota, przeznaczonego na odbudowę świątyni. Ezdrasz wierzył, że chroni ich Boża ręka i że nie potrzebują żadnej innej ochrony.

Nehemiasz, dowiedziawszy się, że trzeba odbudować zdewastowane mury Jerozolimy, wyruszył tam później, postąpił zupełnie inaczej. Wykorzystał swoją wysoką pozycję na dworze najpotężniejszego w tamtych czasach króla i udał się do Jerozolimy pod osłoną silnego oddziału perskiej armii.

Bóg obu przywódcom judejskich repatriantów błogosławił. Dzięki Ezdraszowi i Nehemiaszowi odbudowano świątynię, miasto, mury obronne, obaj zasłużyli się też w dziele duchowej odnowy narodu.

W tym samym czasie Bóg posłał do odradzającej się Jerozolimy dwóch proroków, którzy zachęcali repatriantów do wzmożenia wysiłków, do wytwałości, odwagi, zapewniali ich o Bożej opiece i miłości. Aggeusz i Zachariasz różnili się jeszcze bardziej niż Ezdrasz i Nehemiasz. Pierwszy używał mocnych, prostych słów: “Bierzcie się do roboty! Nie zajmujcie się tylko swoimi domami, odbudujcie najpierw świątynię”. Zachariasz był poetą, jego poselstwo pełne było wizji, obrazów, przenośni. Obaj prorocy odegrali podobną, ważną rolę w procesie duchowego odrodzenia.

Tak działo się 500 lat przed Chrystusem. Gdy w październiku 2017 przypominać sobie będziemy o 500 latach Reformacji, odnowy Kościoła, pamiętajmy, że choć jesteśmy różni, Bóg kocha każdego z nas tak samo, każdego prowadzi w unikalny,  indywidualny sposób, a jednak, wszyscy razem, możemy, służąc mu, zdziałać wiele. Wiele dobrego!

Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen!/Księga Nehemiasza 8, 6/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy