1.5

 

Nie jesteśmy kapłanami, ale mamy Arcykapłana

Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim… /Hbr 4,15/.

Ojcze nasz, nie jesteśmy kapłanami, ale mamy Arcykapłana.

On zna wszystkie nasze słabości i wspiera nas w rozmowie z Tobą.

Uczył apostołów jak się modlić i nas dzisiaj  uczy poprzez swoje Słowo.

Uzdalnia nas do zrozumienia Prawdy, udziela nam Ducha modlitwy.

Dał nam przykład, jak modlić się o innych. Czerpiąc z Jego Słowa i Ducha możemy być Jego współkapłanami, pomagającymi innym odnaleźć właściwą drogę.

Ojcze, czasem nie wiemy jak się modlić. Prosimy, ucz nas Twojej woli każdego dnia.

Pomóż w odkrywaniu tego, co najważniejsze, prowadź drogą dobra, miłości.

Dziękujemy, że dałeś nam „wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa”,

Jezusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Przyjaciela.

Dziękujemy, że wraz z Nim możemy być blisko Ciebie.

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze /Hbr 4,16/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy