1.5

Proch i duch

Pierwsze dni listopada to dni refleksji, zadumy. Wspominamy tych, którzy odeszli, zastanawiamy się nad przemijaniem, nad kruchością życia.

Podobne refleksje snuje biblijny mędrzec-kaznodzieja, Kohelet.

W końcowych słowach jego księgi znajdujemy poruszający, poetycki obraz śmierci:

“Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czara, i rozbije się dzban nad zdrojem, gdy kołowrót wpadnie w studnię…”

“Srebrny sznur” – to układ nerwowy, “złota czara” to czaszka, chroniąca mózg, “dzban”, to płuca, a “kołowrót” to serce, pompujące krew. “Gdy kołowrót wpadnie w studnię” – czyli gdy serce przestanie pracować, gdy “dzban się rozbije”, gdy “stłucze się czara złota” – czyli gdy uszkodzone zostaną płuca i głowa, gdy zerwany zostanie “srebrny sznur”, czyli gdy przestanie funkcjonować układ nerwowy, człowiek umiera – nie jest w stanie żyć, gdy nie funkcjonują wymienione organy: serce, płuca, mózg.

“I wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, a duch powróci do Boga, który go dał”.

Kohelet podkreśla, że śmierć dotyczy tylko ciała, i że to ono obraca się w proch i wraca do ziemi. Natomiast duch człowieka powraca do Boga, który go dał. Nowy Testament upewnia nas, że nasze ciało jest jedynie namiotem, tymczasowym mieszkaniem, zewnętrzną powłoką dla naszego ducha. Z chwilą cielesnej śmierci duch ludzki wędruje do Boga. Jego wieczna przyszłość zależy od decyzji podjętych wcześniej, w czasie ziemskiego życia. Jeśli człowiek przyjął wiarą Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana, przebywać będzie na wieki u boku żywego Boga, Stwórcy i Zbawiciela.

KSIĄŻKA NA DZIŚ

Nasi partnerzy