1.5

4.03.2019

W dniu  04.03.2019 r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera warsztatów dla dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Aleksandry Ścisłowskiej zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu  04.03.2019 r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera warsztatów dla dzieci z asertywności.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Agaty Stanusz zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu  04.03.2019 r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera warsztatów dla dzieci z Porozumienia Bez Przemocy.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Barbary Bielanik zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe na zatrudnienie superwizora grupowego nie wpłynęła żadna oferta.

 

_____________________________________________________________

24.01.2019
Grupa Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu zaprasza wykonawców do składania ofert w czterech obszarach:

1. Usługi prowadzącego Warsztaty z asertywności dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu

2. Usługi prowadzącego Superwizję grupową dla personelu placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu

3. Usługi prowadzącego warsztaty z Porozumienia bez Przemocy dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu

4. Usługi prowadzącego warsztaty z Pierwszej pomocy przedmedycznej dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumenty związane z ogłoszeniami:

Usługi prowadzącego Warsztaty z asertywności
Zapytanie ofertowe >> asert
Załącznik 1 >> asert_zal_1
Załącznik 2 >> asert_zal_2
Załącznik 3 >> asert_zal_3
Załącznik 4 >> asert_zal_4

Usługi prowadzącego Superwizję grupową
Zapytanie ofertowe >> superwiz
Załącznik 1 >> superwiz_zal_1
Załącznik 2 >> superwiz_zal_2
Załącznik 3 >> superwiz_zal_3
Załącznik 4 >> superwiz_zal_4

Usługi prowadzącego warsztaty z Porozumienia bez Przemocy
Zapytanie ofertowe >> PbP
Załącznik 1 >> PbP_zal_1
Załącznik 2 >> PbP_zal_2
Załącznik 3 >> PbP_zal_3
Załącznik 4 >> PbP_zal_4

Usługi prowadzącego warsztaty z Pierwszej pomocy przedmedycznej
Zapytanie ofertowe >> PPP
Załącznik 1 >> PPP_zal_1
Załącznik 2 >> PPP_zal_2
Załącznik 3 >> PPP_zal_3
Załącznik 4 >> PPP_zal_4

 


Nasi partnerzy