1.5

Dzisiaj w Szkole Biblijnej na sesji porannej wykłady z Ewangelii Jana prowadzi ks. Jan Kurko. Popołudniowe wykłady z Księgi Wyjścia wygłosi ks. Bartosz Cieślar. Studenci napiszą także test z 1. Listu do Koryntian.

Jutro pierwsza niedziela w tegorocznym okresie pasyjnym. Zobacz naszą modlitwę.

Jeśli możesz, poświęć także czas na modlitewną refleksję dotyczącą przygotowań do 71. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

Nasi partnerzy